Instalacije grejanja, ventilacije i klimatizacije (hale, tržni centri, komercijalne hale i poslovni objekti)

REFERENC LISTA ZNAČAJNIH OBJEKATA TERMOTEHNIČKIH I GASNIH INSTALACIJA U POSLEDNJIH PET GODINA
na kojima je odgovorni projektant ŠALETIĆ ĐORĐE dipl. maš. ing. (Licenca br: 330 4907 03 )

INSTALACIJA GREJANJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE
Hale, tržni centri, komercijalne hale i poslovni objekti

Naziv – adresa objekta Investitor Godina Projektovanja /
Izvođenja
Objekat C3 u bloku 63 – Novi Beograd A,B,C,D SZ. GRADITELJ 2007/2008
Kontrolno laboratorijski centar – Makiš JKP „BviK“ 2007/2009
Poslovni objekat – Ugao Kralja Milana i Kralja Milutina „KMKM“ d.o.o. 2007/-
Šoping centar IMMOCENTAR – blok 51 Bežanijska
kosa
„IMOBILIA“ d.o.o. 2007/2008
Apartmanski kompleks u Prčnju (A i B) „CENAT ADRIA“ Prčanj 2008/2009
Hotelsko – apartmanski kompleks Zavala – Budva ZAVALA INVEST d.o.o. Budva 2008/2010
Pravni fakultet u Beogradu Pravni fakultet u Bgd. Ul. Bulevar revolucije br. 67 2008/2009
Institut majka i dete Institut za zdravstvenu zaštitu 2008/2009
Hotelsko – apartmanski Kompleks UP1-08 Porto Montenegro, Tivat ADRIATIC MARINAS, Crna gora 2009/2010
TC „INTER EX“ – Obrenovac „INTEREX – Srt.“ 2009/2010
TC „Kruševac“ u Kruševcu „TERCA-INVESTCIJE“ d.o.o. 2010/-
IMLEK – SALFORD VP PROPERTIES 2009/2011
SKLADIŠTE LEKOVA FARMASWISS 2010/2010
Hotelsko – apartmanski kompleks UP1-010 Porto Montenegro, Tivat ADRIATIC MARINAS, Crna gora 2010/2011
Hotelsko – apartmanski kompleks UP1-010 Porto Montenegro, Tivat ADRIATIC MARINAS, Crna gora 2010/2011
Restoransko-bazebnski kompleks SREBRNO JEZERO SILVER LAKE INVESTMENT d.o.o. 2010/2011
Informacioni i PERSO centar MUP Srbije MUP Srbije 2011/2011
Hotel holiday Inn Novi Sad Aleksandar radnja Novi Sad 2011/2012
Objekat „C2“ Banke Poštanska štedionica Banka Poštanska štedionica 2010/2010
Vinarija „Toplički vinogradi“ Gojinovac kod
Prokuplja
„Toplički vinogradi“ d.o.o. 2011/2012
Poslovni objekat – „Hotel“ Vlada Popović Bavaništanski put Pančevo 2011/2012
Brojačnica u banci Poštanska štedionica u
Beogradu
Banka Poštanska Štedionica a.d. 2011/2012
Sportski objekat sa halom za male sportove „Teleoptik“ – Zemun FK Partizan – Beograd 2012/-
Restoran „IMLEK“ Zemun „IMLEK“ Padinska skela 2012/2012
Nadogradnja laboratorije KSC Dorćol JKP Beogradski Vodovod i kanalizacija 2012/-
Banka Poštanska štedionica objekat C2 i G3 + K Banka Poštanska Štedionica a.d. 2012/2012
Sever sala „Dunav Re“ „Dunav RE“ 2012/2012
Sever sala – Jubmes Banka a.d. Beograd Bul. Zorana Đinđića 121 „JUBMES BANKA“ a.d. Beograd 2012/2012
Administrativni Magacinski objekat 3-08, Blok 51 – Novi Begorad „IMEL-GROUP“ Novi Beograd 2013/-