Kontakt

 

PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I TEHNIČKE USLUGE KOSOVOPROJEKT-ŠALETERM d.o.o.

Mat. br.: 06036317   PIB: 100351411

Vojvode Stepe 30, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 / 264 77 99
Mobilni: +381 65 / 333 72 87
e-mail
: saleterm@yahoo.com