Kotlovska postrojenja objekata i Dizel električni agregati

REFERENC LISTA ZNAČAJNIH OBJEKATA TERMOTEHNIČKIH I GASNIH INSTALACIJA U POSLEDNJIH PET GODINA
na kojima je odgovorni projektant ŠALETIĆ ĐORĐE dipl. maš. ing. (Licenca br: 330 4907 03 )

KOTLOVSKA POSTROJENJA OBJEKATA

Naziv – adresa objekta Investitor Godina Projektovanja /
Izvođenja
5.4 u Bloku 51 – Novi Beograd „IMEL group“ d.o.o. Novi Beograd 2007/2008
„PIONIR“ – Paraćin „PIONIR“ d.o.o. 2008/2008
TC „INTER EX“ – Obrenovac „INTEREX – Srt.“ 2009/2010
TC „Kruševac“ u Kruševcu „Terca-Investicije“ 2010/-
Pogon „PHOTON OPTRONICS“ El – Niš „PHOTON OPTRONICS“ d.o.o. 2011/2012

 

DIZEL ELEKTRIČNI AGREGATI

Naziv – adresa objekta Investitor Godina Projektovanja /
Izvođenja
„IMMOCENTAR“ Bežanijska kosa „IMMOBILIA“ 2007/2007
Cerska br. 74-76 Skočo Ranko 2008/2009
Kursulina br. 29 POLIS d.o.o. 2009/2012
Bokeljska br. 7 ADOC d.o.o. 2008/2010