Objekti na kojima je vršioc stalnog stučnog nadzora Šaletić Đorđe dipl. maš. ing.

REFERENC LISTA ZNAČAJNIH OBJEKATA TERMOTEHNIČKIH I GASNIH INSTALACIJA U POSLEDNJIH PET GODINA
na kojima je vršioc stalnog stručnog nadzora ŠALETIĆ ĐORĐE dipl. maš. ing. (Licenca br: 330 4907 03 )

Naziv – adresa objekta Investitor Godina Projektovanja /
Izvođenja
Ul. Petra Kočića br. 2 „EUMAX“ d.o.o. Ćirić Nenad 2007
Ul. Dimitrija Tucovića br. 119B „GLOBAL QUANTUM INVESTMENT“ d.o.o. 2008/2008
Ul. Bokeljska br. 7 – Lamela A ADOC d.o.o. 2010
Sportski centar Košutnjak Republički zavod za Sport i rekreaciju 2009
Specijalna bolnica Sveti Sava Specijalna bolnica Sveti Sava – Beograd 2010
Gradska skupština Trg Nikole Pašića Beograd Gradska skupština Trg Nikole Pašića Beograd 2009
Dom zdravlja Stari grad Beograd BIRO 24 d.o.o. 2010
Stambeno – poslovni kompleks „Golf 8“ II faza L6 i L7 PETEG d.o.o. Beograd 2011
Stambeno – poslovni kompleks „Golf 8“ II faza L4 i L5 PETEG d.o.o. Beograd 2012
Banka Poštanska Štedionica objekat C2 i G3 + K Banka Poštanska Štedionica a.d. 2012
Adaptacija DATA CENTRA Objekta NIS u ul. Milentija Popovića 1 Novi Beograd NIS Novi Beograd 2012
Adaptacija DATA CENTRA u Republičkom geološkom zavodu – Beograd Republički geološki zavod 2012